شماره حساب شبا چیست و چگونه آن را دریافت کنیم

شماره حساب شبا چیست و چگونه آن را دریافت کنیم

1397/08/12

آی آر اکسچنجر | شماره حساب شبا چیست و چگونه آن را دریافت کنیم


شبا عبارت است از شناسه حساب بانکی ایران (IBAN) که توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی مطابق با استاندارد ISO۱۳۶۱۶ تولید شده است.

هر شماره حساب بانکی، قابل تبدیل به یک شماره حساب “شبا” خواهد بود.

شبا : عبارت است از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور در این مستند تعریف و تبیین شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصراً از این نوع حساب استفاده می شود. «شبا» مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هریک از بانکها است، اما در محاسبه «شبا» از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی بانکها استفاده به عمل می آید. «شبا» مطابق با ضوابط IBAN تنظیم می شود.

سامانه های حواله الکترونیکی کشور «ساتنا» و «پایا» براساس شبا فعالیت می کنند بنابراین دانستن این شناسه حساب برای انجام حواله بین بانک ها برای همه مشتریان بانک ها ضرورت دارد.
در اینجا لیستی از صفحاتی که هر بانک شماره حساب شبا را ارائه می دهند را قرار داده ایم :


همچنین بخوانید :

حواله پایا و کارمزد و شرایط آن و نحوه تسویه حساب